Competitivitatea Regiunii Centru a crescut semnificativ ca urmare a implementarii proiectelor finanțate prin POSCCE

Titlul acestui proiect derulat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este ”Sprijin logistic si salarial acordat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013”.
Finantarea este alocata in cadrul Axei Prioritare 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI”, respectiv Obiectivul specific 2.1, privind ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI” si anume Actiunea 2.1.1: ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI”.
Acest proiect are Codul 2.1.032, Contractul de Finantare fiind incheiat in data de 24.07.2017, pentru o perioada de trei ani. Valoarea totala a proiectului este de 15.779.324,16 lei, din care valoarea eligibila este de 4.142.511,98 lei (84,695% reprezinta alocarea din FEDR -3.508.500,52 lei, iar 15,305% provin din resurse ale Bugetului de Stat -634.011,46 lei), la care se adauga cheltuieli neeligibile in valoare de 11.636.812,18 lei.

Incepand cu anul 2013, ADR Centru a dobandit calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formata din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu – pentru implementarea a cinci operatiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 si 3 ale POS CCE 2007-2013. Ca urmare a derularii activitatilor de preluare a 324 proiecte de la AM POSCCE si in urma contractarii a inca 479 proiecte, ADR Centru a gestionat 803 contracte de finantare prin POSCCE 2007-2013. In urma activitatii desfasurate de ADR Centru in calitate de Organism Intermediar pentru POSCCE in anul 2016 s-a reusit finalizarea implementarii si monitorizarea in continuare a durabilitatii proiectelor contractate de beneficiari din Regiunea Centru in cadrul celor 5 operatiuni gestionate din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”, prin care s-au atras in Regiune circa 160 milioane euro fonduri nerambursabile importante pentru sectorul IMM, dar si ONG, la o valoare totala a proiectelor contractate de peste 320 milioane euro, ceea ce reprezinta in final un grad de absorbtie de peste 93%. Prin aceste proiecte a crescut competitivitatea Regiunii Centru, fiind create peste 3800 noi locuri de munca, in conditiile in care cele 664 de firme si ONG-uri care au derulat proiecte prin POSCCE 2007-2013 au mentinut in activitate peste 12.000 locuri de munca anterioare contractarii cererilor de finantare. In acelasi timp, la nivel regional au fost derulate investitii semnificative, fiind construiti sau modernizati peste 31.700 mp de hale industriale. De asemenea, au fost achizitionate circa 3.300 echipamente industriale si peste 1.000 de echipamente IT.

Prin proiectul ”Sprijin logistic si salarial acordat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013”, ADR Centru anticipeaza sa obtina rezultate importante pentru definirea viitorului social-economic al regiunii. Este vorba despre monitorizarea din punct de vedere a durabilitatii investitiilor pentru 489 proiecte POS CCE 2007-2013, verificarea cererilor de rambursare pentru 52 proiecte POS CCE 2007-2013. ADR Centru va beneficia de sprijin logistic si salarial pentru procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013 pe o perioada de 36 luni, fiind astfel creata si functionalizata o structura de gestionare a FESI, inclusiv cu echipamente si licente pentru functionarea SMIS 2014+.
In final, ADR Centru va contribui la elaborarea Raportului Final de Implementare a POS CCE 2007-2013 (RFI 2007 – 2013ca urmare a implementarii masurilor incluse in planurile de actiune elaborate de AM POS CCE si pe baza recomandarilor rezultate in urma misiunilor de audit extern POS CCE.
ADR Centru va asigura de asemenea masurile de informare si publicitate asupra acestui proiect, realizand in mod corespunzator toate activitatile delegate prin Acordul-cadru privind implementarea POS CCE 2007-2013.