Conferință internațională pentru dezvoltare economică prin inovare în Regiunea Centru

Timp de trei zile, între 5 și 8 noiembrie, în Regiunea Centru, mai precis la Alba Iulia, Sebeș și Târgu Mureș, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat mai multe întâlniri de lucru menite să ducă la coagularea regională a inițiativelor privind atragerea de investitori și promovarea mediului de afaceri din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Punctul central al acestor evenimente a fost reprezentat de Conferința Internațională privind ”Implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă prin Programul Operațional Regional și dezvoltarea economică prin inovare: modele şi instrumente promovate de regiuni din Germania, Ungaria şi România”, desfășurată în 7 noiembrie la Alba Iulia, în prezența a peste 90 de participanți.

Pe baza proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin care sunt susținute investițiile ce generează dezvoltare, ADR Centru a pregătit o importantă reuniune a principalilor actori regionali care derulează proiecte ce implică și creștere economică. Pornind de la principiul parteneriatului și de la experiența dobândită prin schimburi de bune practici și exemple de proiecte de succes între regiuni, Agenția a propus o abordare sistemică a procesului de dezvoltare economică prin inovare, pe baza prevederilor Strategiei de Specializare Inteligentă.

În cadrul acestei conferințe s-a pus accent pe activitatea structurilor parteneriale, pe modul de implementare si monitorizare a implementării RIS 3, pe modul în care partenerii străini, din Germania și Ungaria au implicat firmele în proces, prin aplicarea mecanismului de descoperire antreprenorială. Invitații germani – Christian Schärf, Șef Serviciu Afaceri Europene în cadrul Ministerul Justiției, Afacerilor Europene și Protecția Consumatorului din Landul Brandenburg și dr. Stefan von Senger und Etterlin, Coordonatorul Serviciului de Cooperare Externă în cadrul Agenției de Dezvoltare Economică a Landului – au prezentat politicile de sprijinire a firmelor inovative, instrumentele și structurile organizatorice de promovare investițională la nivel local și regional. Experții maghiari prezenți – dr. Ákos Szépvölgyi, Director general Agenția Regională de Inovare a Regiunii Central Transdanubiene din Székesfehérvár și Szilárd Percsi, Organizația „Bay Zoltán” pentru Cercetare Aplicată din Budapesta – au vorbit despre importanța inovării în procesul de dezvoltare economică sustenabilă la nivel european, despre posibilitățile de atragere a investitorilor, precum și despre tehnicile optime pentru obținerea unei producții ecologice la nivelul Europei.

Invitații români – Dumitru Fulea, vicepreședintele Consiliului Județean Alba; Mihail Veștea, președintele Comisiei de buget-finanțe din cadrul Consiliului Județean Brașov și Barti Tihamer, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita – au vorbit despre rezultatele obținute ca urmare a implementării la nivel local a instrumentelor dezvoltate de promovare economică, iar două dintre exemple s-au referit concret la dezvoltarea socio-economică sustenabilă a municipiului Odorheiu-Secuiesc și a zonei adiacente, prin îmbunătățirea mediului de afaceri și prin investiții în infrastructura de afaceri, iar pe de altă parte, la aspectele privind creșterea competitivității și a inovării în arealul polului de dezvoltare Brașov.

”Ultimii ani parcurși în procesul de dezvoltare regională și rezultatele obținute la nivel local reprezintă cel mai bun motiv pentru a aduce în centrul atenției publice schimbul de bune practici de la nivel regional și european. În zilele noastre, procesul de dezvoltare economică se confruntă cu provocări complet noi, din cauza digitalizării și industriei 4.0. Experiența landului german Brandenburg ne arată că nu numai salariile contează, atunci când marii investitori caută să se extindă. Și calificările sunt importante, dar nu esențiale, pentru că, oricum, companiile se așteaptă la dificultăți. În multe cazuri, noile locații sunt deja prestabilite, dar ofertele locale trebuie să prezinte informații valoroase companiilor și pieței. Dezvoltarea afacerilor trebuie să se bazeze pe servicii complete pentru antreprenori sau investitori dintr-o singură sursă. În același timp, localitatea sau județul, ca furnizor al locației, trebuie să rămână întotdeauna neutru față de toți investitorii. Ceea ce este nou în era digitală, este că și companiile mici, inovatoare, au oportunități de putere mondială. Iar aceste exemple ne-au fost prezentate din Ungaria vecină”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

În cadrul Conferinței de la Alba Iulia au fost analizate nu doar parteneriatele europene ale Regiunii Centru ci și felul în care acestea pot deveni mai valoroase pentru întreaga comunitate. Au fost prezentate reprezentanților autorităților administrației publice locale, precum și tuturor partenerilor instituționali ai Agenției, modalitățile prin care actorii locali se pot implica în procesul de susținere și dezvoltare a activităților economice, care trebuie să fie complementare investițiilor realizate de mediul public din regiunea noastră. S-a realizat, astfel, reunirea la aceeași masă de lucru atât a autorităților administrației publice locale, cât și a reprezentanții universităților și ai Camerelor de Comerț, pentru a vedea cele mai bune modele. Toate aceste activități pot beneficia de sprijin la nivel local și regional, în cadrul actualului și viitorului Program Operațional Regional.

Este important faptul că, în cadrul acestui eveniment delegații germani și maghiari s-au întâlnit cu conducerea Primăriei albaiuliene, unde s-a discutat despre implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), despre conceptul de smart-city, dar și despre activitatea Asociației Cartierul Creativ Carolina. Concomitrent cu vizita în Cetatea Vauban din oraș, în cadrul căreia au fost prezentate proiectele de reabilitare și de investiții derulate în cadrul POR 2007-2013 și a POR 2014-2020, s-a vorbit și despre sustenabilitatea acestor inițiative, fiind expus atât impactul asupra activităților economice, în special în turism, precum și proiectele culturale locale.

Nu în ultimul rând ADR Centru a discutat direct cu partenerii germani și maghiari pentru identificarea de teme comune de interes pentru a realiza schimburi de experiență în ceea ce privește politicile publice și dezvoltarea de parteneriate pe programe europene. În primul rând, s-a pus accent pe cadrul partenerial și cooperarea între organizații membre Entreprise Europe Network – sau care pot deveni interesate de rețeaua și serviciile EEN din Regiunea Centru, iar pe altă parte s-au discutat noile teme de colaborare bilaterală, în special cu Landul Brandenburg, în domeniul dezvoltării conceptului de digitalizare a activității în societate și administrație. S-am mai vorbit și despre parteneriatele sociale și artistice, între tineri germani și români, dar chiar și despre stabilirea unui cadru pentru schimburi de sportivi și participare la evenimente sportive bilaterale.

Complementar, delegația din Budapesta a participat la Târgu Mureș la o reuniune de lucru privind prezentarea schemei de microgranturi de către Organizația budapestană „Bay Zoltán”, iar reprezentantul Agenției de Inovare din Székesfehérvár a avut o rundă de discuții privind rolul conceptului de Specializare inteligentă în obiectivul de politică al UE și posibilităţile de colaborare cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În urma derulării tuturor acestor întâlniri, dar și după ce a moderat toate discuțiile din cadrul conferinței internaționale de la Alba Iulia, domnul Simion Crețu a mai precizat: ”ADR Centru are toate motivele să considere că, pe baza exemplelor de bune practici pe care le susținem, Regiunea Centru o să-și valorifice bine oportunitățile pe care le-am menționat în Strategia noastră de Specializare Inteligentă, folosind activ resursele de care dispunem în cadrul Programului Operațional Regional”.