Continuă suita de seminarii de informare în Regiunea Centru