Corrigendum nr. 1 de modificare a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.