Corrigendum nr 2 pentru Ghidul solicitantului pentru DMI 3.3 al POR

Incepand cu data de 06 iunie 2008, cererile de finantare si dosarele pentru solicitarea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.3 – „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta ” se vor elabora avand in vedere prezentul Corrigendum.