Corrigendum nr. 3 de modificare a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice

Astfel, principalele modificări vizează:

 • Secțiunea 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte care se modifică astfel – Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 68.945.777 euro, din care sprijin FEDR 58.603.911 euro și 10.341.866 euro finanțare de la bugetul de stat si bugetul local.
 • Secțiunea 16: Indicatori de realizare și de rezultat (program) care se modifică astfel:
  • Se completează paragraful: Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și de rezultat prestabiliți ai programului, în conformitate cu unitățile de măsură din MYSMIS2021.
  • Se elimină paragraful: Valoarea țintă a indicatorilor este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării
 • Secțiunea 17: Indicatori suplimentari de proiect
  •  Se elimină paragraful:  Valoarea țintă a indicatorilor este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului;
 • Anexa 3 Grila ETF
  • Grila de evaluare tehnică și financiară …(adresă) din cererea de finanțare
   • Preambul criteriului
   • Subcriteriul 1.1 Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)
  • Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanțare
   • Preambul criteriului
   • Subcriteriul 1.1 Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.