Corrigendum privind modificarea perioadei de depunere și a alocării financiare a apelului aferent Ghidului pentru Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis  Corrigendumul  2 privind modificarea perioadei de depunere și a alocării financiare a apelului aferent Ghidului pentru Acțiunea 6.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar. [Mai multe detalii]