Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului DMI 3.1

Incepand cu data de 11 august 2008 se aplica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” a POR 2007-2013. Potentialii solicitanti de fonduri din cadrul acestui domeniu major de interventie sunt rugati sa aiba in vedere prevederile acestui Corrigendum si ale Instructiunii aferente acestuia atunci cand pregatesc cereri de finantare pentru acest domeniu major de interventie.