Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a POR 2007-2013

Incepand cu data de 19 decembrie 2008 se aplica Corrigendumul nr. 2 privind modificarea/completarea ghidului solicitantului pentru axa prioritara 3, domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a POR 2007-2013. Potentialii solicitanti de fonduri din cadrul acestui domeniu major de interventie sunt rugati sa aiba in vedere prevederile acestui Corrigendum atunci cand pregatesc cereri de finantare pentru acest domeniu major de interventie.