Corrigendumul nr. 4 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 3.2