Curs online privind Strategiile de Specializare Inteligentă (MOOC – Massive Open Online Course: Smart Specialisation Strategies)

În perioada 07 octombrie – 29 decembrie 2019 se derulează un curs online privind dezvoltarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă la nivel regional sau național. Prin intermediul cursului, participanții vor fi familiarizaţi cu conceptul strategiei de specializare inteligentă. Cursul este organizat de École Polytechnique Fédérale de Lausanne şi de BAK Economics, Basel.

Conceptul specializării inteligente a avut un impact imens în Europa ca urmare a deciziei Consiliului European de a îl adopta ca principiu esențial în dezvoltarea politicilor regionale. Deși principiile generale ale specializării inteligente sunt deja bine cunoscute, implementarea și monitorizarea efectivă a proceselor specifice rămân pentru mulți o necunoscută. Aceste cunoștințe sunt foarte utile pentru factorii decizionali, experții și agențiile publice responsabile cu elaborarea politicilor și programelor de dezvoltare.

Structură curs

Cursul combină prezentările formale cu studiile de caz, fiind adresat factorilor decizionali de la nivel regional, local și internațional, experților și analiștilor care oferă servicii de consultanță în acest domeniu sau care activează în organizații internaționale, precum și studenților masteranzi sau doctoranzi și cercetătorilor în domeniul economiei inovației, politicilor tehnologice și studiilor regionale.

Lectori

Cursul este supervizat de către Dominique Foray, creatorul conceptului, care a fost implicat activ în specializarea inteligentă la nivel european în perioada  2009 – 2013, și de către Martin Eichler, economist în cadrul  BAK Economics, Basel, expert în analiză economică regională și consultant cu experiență în acest domeniu.

Participarea la curs este gratuită.

Informații suplimentare privind acest curs sunt disponibile la adresa: https://www.smartspecialisation.ch/massive-open-online-course/