Discuții despre potențialul de dezvoltare al Regiunii Centru și perspectivele economice

În ultima zi din luna iulie va avea loc la Alba Iulia cea de-a doua întâlnire trimestrială între reprezen-tanții decizionali ai Regiunii Centru, președinții a șase consilii județene, alături de cei șase primari ai municipiilor reședință de județ și de primarii nominalizați să reprezinte orașele și comunele din fieca-re județ din regiune. Cei 24 de membri ai CDR Centru invitați, vor dezbate subiectele propuse de către ADR Centru pe Ordinea de zi a ședinței, punând accent pe stadiului proiectelor depuse și derulate la nivel județelor, dar și perspectivele de dezvoltare economice regionale, ce se pot încadra în direcțiile de finanțare prevăzute pentru perioada 2021-2027 de Comisia Europeană.
La această ședință de lucru, organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru vor participa reprezentanții celor șase județe din Regiunea Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, precum și invitați din alte structuri ale administrației publice locale. Cea de-a doua întâlnire a forului decizional al Regiunii Centru va avea loc în Sala de Conferințe a Hotelului Parc, începând cu ora 11.

Ordinea de zi a ședinței cuprinde proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru primele șase luni ale anului 2018. Principalele activități prezentate sunt monitorizarea Planului Regional de Dezvoltare și a Strategiei de Specializare Inteligentă de la nivelul Regiunii Centru, precum implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, prin lansarea priorități-lor de investiții și acordarea de asistență și sprijin celor care dezvoltă proiecte, evaluarea și contractarea pro-iectelor depuse la nivel regional.

Un subiect important pe ordinea de zi va fi cel de prioritizare a proiectelor regionale de infrastructură rutieră finanțabile în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 “Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”, ca urmare a faptului ca s-a lansat un apel national de proiecte nefinalizate în cadrul Axei prioritare 6 a POR 2014-2020, și se pot depune proiecte pentru reabilitarea drumurilor județene. Ședința va continua cu prezentarea implementării fondurilor europene și, în special, a POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, va capta atenția participanților, fiind evidențiate fondurile derulate prin ADR Centru, inclusiv contractarea unor sume importante pentru dezvoltare regională, pentru investiții în infrastructura rutieră, în domeniul reabilitării patrimoniului cultural și turistic, dar și al îmbunătățirii eficienței energetice în clădirile publice sau cele de locuit, sau în cazul dezvoltării mediului de afaceri.

Prezentarea viitorului exercițiu financiar pentru perioada 2021-2027 al Comisiei Europene, cu un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără, cu o valoare pe termen lung de 1135 miliarde euro, este următorul punct pe Ordinea de zi a ședinței. Un buget simplificat, flexibil, cu priorități investiționale ce vor urmări dezvoltarea unei Europe mai inteligente, mai sociale, mai ecologică și mai conectată, alături de alte propuneri de modificare vor fi prezentate membrilor CDR Centru pentru dezbaterea modului în care viitorarele proiecte se pot plia și pot beneficia de aceste îmbunătățiri.

O informare privind ”Studiul potențialului de dezvoltare și perspectivele economice ale Regiunii Centru”, dar și implicarea ADR Centru ca partener în două proiecte europene „COLOR CIRCLE” și ”DRIFT”, vor fi prezentate și supuse aprobării membrilor CDR Centru. Ședința se va încheia cu discuții privind procesul de dezvoltare regională, prin colaborarea dintre ADR Centru și partenerii săi instituționali în acest an. Materialele pentru această ședință a CDR Centru se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea Despre noi.