Discuții privind posibilitatea de dezvoltare a unui centru de transfer intermodal în județul Alba

Azi, la sediul ADR Centru din Alba Iulia a avut loc o întâlnire de lucru pentru discutarea aspectelor specifice privind cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport, sursele de finanţare și strategia de implementare a proiectelor. Accentul a fost pus pe studierea posibilităților de dezvoltare a unui centru de transfer multimodal în județul Alba, la Coșlariu sau Vințu de Jos, ținând cont de demersurile similare derulate de județul Brașov, pentru realizarea unei astfel de investiții la Feldioara. La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel și directorul general al Regionalei CF Brașov, Ioan Pintea, alături de reprezentanți ai administrației publice din Brașov, inclusiv primarul Sorin Taus, din Feldioara, și conducerea ADR Centru.

La nivel european există o viziune legată de crearea și dezvoltarea coridoarelor naționale și internaționale de transport pentru ca trenurile de marfă să opereze intr-un mod sustenabil. Coridoarele potrivite pentru transportul intermodal de marfă asociate cu România includ Coridorul IV (nord-sud), Coridorul VII (fluviul Dunărea) și Coridorul IX (care leagă Bulgaria de nordul Europei). Pentru a încuraja transportul sustenabil pe aceste rute, este necesară o rețea internă de terminale. Impactul acestor terminale a fost modelat pentru a evalua cum vor afecta fluxurile de marfă întreaga țară. Deși nu este cazul întotdeauna, bunurile care trebuie transportate pe distanțe lungi pot fi transportate mai economic pe calea ferată datorită economiilor pe care acest sistem le oferă în comparație cu infrastructura rutieră. Transportul multimodal este una dintre cele mai simple modalități de reducere a emisiilor provenite din transporturi prin transferarea fie parțială sau în totalitate a călătoriilor de la modul rutier la moduri de transport mai sustenabile, cum ar fi transportul feroviar sau pe apă. Există, de asemenea, o eficiență mai mare și reduceri de costuri, prin mărirea vitezelor de manevrare, reducerea costurilor de manevrare și îmbunătățirea securității.

În ansamblul său, țara noastră este potrivită pentru transportul de mărfuri pe calea ferată. Din păcate, sectorul de transport feroviar de marfă al României se află de mult timp în declin, din cauza investițiilor insuficiente, care duc la un nivel scăzut de productivitate al pieței, cu toate că operatorii sunt dispuși să-și îmbunătățească performanța. În ciuda acestui fapt, calea ferata deține o cotă de piață relativ mare (în termeni de bunuri transportate), de 19% în 2011 (în comparație cu alte țări). Aceasta cotă este împarțită 11,5%-7,5% între CFR Marfă, fostul operator de stat, și companiile private. Pe de altă parte, utilizarea transportului multimodal depinde de gradul de containerizare a mărfurilor. În Romania, gradul de containerizare este destul de scăzut – 4,7% în 2012 – față de alte țări europene (Italia 45,1%, Austria 19%, Germania 18,1%, Bulgaria 5,6%).

Pe calea ferată și în centrele inter-modale se transportă, în general, marfă containerizată, pentru sistemele logistice. În medie, costurile de logistică reprezintă 10-15% din costul final al produsului finit. Estimările făcute în 2007 iau în considerare ponderea industriei logistice din România la 9,7% din PIB, care este cu aproximativ 50% mai mică decât media din Europa (aproape 14% din PIB). În baza principiilor de cost, timp și de reducere a riscurilor, lanțurile de aprovizionare logistică încearcă să livreze mărfurile pe "calea cu cea mai mică rezistență". Țările care reduc barierele în calea comerțului adoptă proceduri vamale simple și eficiente și au terminale bune de infrastructură de transport și eficiente care să atragă transportul de marfă. România este în competiție puternică cu multe țări din Europa de Sud și Europa de Est pentru a deveni o locație preferată pentru alimentarea bunurilor spre centrul Europei, datorită apropierii sale de Canalul Suez, din punct de vedere al timpului de navigare. România este, de asemenea, bine plasată pentru a atrage investiții străine în special pentru asamblarea produselor de fabricație și activitățile care sunt legate de logistică datorită costurilor relativ scăzute pentru forța de muncă, dar și datorită faptului că este situată pe ruta de comerț est-vest.

În luna septembrie 2016 a fost aprobat de Guvern Master Planul General de Transport al României, document strategic care stabileşte principalele direcții de dezvoltare a infrastructurii de transport din România în următorii 15 ani, pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodal. În județul Alba există două mari noduri feroviare, respectiv Teiuș – Coșlariu și Vințu de Jos, care au capacități de triaj (Teiuș – în special călători, Coșlariu – marfă și Vințu de Jos – călători și marfă). Însă, în statisticile utilizate pentru fundamentarea Masterplanului de Transport, triajul de la Coșlariu nu este menționat. În ceea ce privește triajul de la Vințu de Jos, acesta este punctul de origine pentru cea mai mare cantitate de containere, pe relațiile Constanța și Curtici, totalizând 438.365 tone marfă containerizată expediată, respectiv 30,7% din totalul de peste 1,4 milioane tone de marfă transportate de CFR Marfă în containere.
Ținând cont de acţiunile finanţate în cadrul Axei prioritare 6 a POR 2014-2020 “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, privind modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T și construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, există un foarte mare interes al județelor Alba și Brașov de a dezvolta centre de transfer inter-modal. În județul nostru atât zona Teiuș-Coșlariu, cât și Vințu de Jos vor fi legate de vestul Europei prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză, ca urmare a investițiilor realizate sau care sunt în curs de finalizare. Din acest motiv, autoritățile administrației publice – și în special Consiliile Județene Alba și Brașov – sunt deosebit de interesate de a pregăti proiecte strategice prioritare pentru infrastructura de transport, în vederea stabilirii direcţiilor de acţiune pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor și a locațiilor disponibile şi care să asigure o dezvoltare cât mai armonioasă a regiunii.

”Un astfel de terminal intermodal este foarte important, sporind competitivitatea economică a județului Alba. Agenții economici din zonă ar realiza economii importante de timp și resurse materiale pentru că s-ar ușura foarte mult transferul mărfurilor. În plus, investițiile pentru realizarea acestui obiectiv ar putea beneficia de fonduri europene”, a declarat domnul Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

ADR Centru a fost implicată, de-a lungul timpului, în derularea mai multor programe pentru dezvoltarea județelor din regiune. De aceea, știm că în regiunea noastră este nevoie de corelare între necesarul de finanțare a dezvoltării, cu resursele disponibile și cu cerințele formale din apelurile de proiecte. Ne interesează foarte mult creșterea conectivității intermodale, a legăturilor create prin combinarea tuturor modurilor de transport între regiuni, accesul optim populației și al mediului de afaceri la rețeaua de transport și susținerea dezvoltării regiunilor cu potențial de creștere economică. Dezvoltarea sistemului de transport multimodal implică efortul comun al administrației publice centrale și locale, al operatorilor de transport și al tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională.
Pozitionarea centrelor pe care le-am analizat cu partenerii noștri de dialog aduce mari beneficii fiecăruia dintre județele Alba și Brasov. În Alba, de exemplu, există teren disponibil la Coșlariu pentru diversificarea activităților logistice și, practic, se vor putea deservi platformele industriale de la Blaj, Alba Iulia și Sebeș. Vom colabora cu reprezentantii CFR, precum și cu colegii noștri de la Alba și Brasov, pentru a pregăti documentațiile necesare realizării centrelor de care am vorbit. Astfel, oferim sprijin, informații și expertiză concretă pentru pregătirea de proiecte integrate, în derularea cărora se poate implica și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Alba Iulia, 12.04.2017