Documentatie de atribuire pentru achizitie de servicii publicitate prin bannere electronice on-line pentru promovarea Programului Operational Regional in perioada 2013-2015