Documentatie de atribuire pentru servicii de publicitate media prin presa scrisa pentru POR 2013-2015