Documentaţie de atribuire servicii de publicitare prin televiziune pentru REGIO în anul 2012