Două importante investiții pentru educație la Mediaș-Sibiu destinate copiilor cu probleme de integrare socială

În municipiul Mediaș din Sibiu se vor realiza două importante investiții, pe două axe specifice ale Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020, ca urmare a semnării contractelor de finanțare pentru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș” (CSEI Mediaș, ce aparține de Consiliul Județean Sibiu) și ”Reabilitare/modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou”.  Valoarea totală cumulată a celor două cereri de finanțare contractate de ADR Centru, care gestionează Programul REGIO în regiunea noastră, este de aproape două milioane euro. Contractul pentru CSEI Mediaș este încheiat în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului, care prevede creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, iar cel pentru Școala din Ighișu Nou este încheiat în cadrul Axei Prioritare 9.1, care sprijină dezvoltarea plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC). Important este faptul că ambele investiții sunt realizate pentru copiii care au probleme de integrare socială, sau provin din medii defavorizate.

Detalii Program de finanțare și buget proiecte:

Cererea de finanțare pentru realizarea de investiții la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Mediaș a fost pregătită de Consiliul Județean Sibiu, autoritatea tutelară a Centrului, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de învățământ ale celor 111 de copii și tineri care studiază aici, în vederea creșterii numărului acestora până la 176 (din care 89 fete și 87 băieți). Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu tematica Axei Prioritare 10 a Programului REGIO 2014-2020, care susține dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, prin investițiile în educație și  formare, inclusiv profesională. Se speră că astfel tinerii vor dobândi competențe noi și vor fi interesați de procesul de învățare pe tot parcursul vieții, iar așa va crește gradul de participare la educație al tuturor celor care au probleme cu integrarea socială, în special a copiilor cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ. Concret, prin acest proiect se vor reabilita, moderniza și dota două dintre cele trei clădiri al centrului ce funcționează pe strada Piscului din Mediaș, respectiv la clădirea în care funcționează școala specială și la clădirea în care se desfășoară activitățile didactice și profilactice sportive. Valoarea totală a proiectului coordonat de CJ Sibiu este de 4,897,058.10 lei, din care 4,799,116.91 lei (98% din valoarea cheltuielilor eligibile, peste un milion euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO, diferența constând în contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile. Termenul de finalizare a investițiilor este estimat la finalul anului 2022.

Pe de altă parte, cererea de finanțare pentru modernizarea Școlii din localitatea Ighișu Nou, care aparține de municipiul Mediaș a fost pregătită de edili pentru a crește calitatea infrastructurii de educație primară și gimnazială de care beneficiază 137 de elevi din mediul rural. Grupul țintă vizat de acest proiect este reprezentat de toți locuitorii din Zona Urbană Marginalizată Ighișu Nou, unde mai mult de jumătate din locuitori sunt de etnie romă. Lucrările propuse se vor derula până în luna februarie 2023 la unitatea școlară constituită din 3 corpuri de clădire. Valoarea totală a proiectului este de 3.897.698,26 lei, din care 2.793.740,77 lei (tot 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, aproximativ 588.000 euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO: În acest caz, diferența mai mare din cele două sume constă în contribuția mai mare a beneficiarului – Primăria municipiului Mediaș – la cheltuielile eligibile și neeligibile din cadrul proiectului.

Opinia decidenților privind importanța proiectelor:

”Pentru această perioadă de programare a fondurilor europene, noi, Consiliul Județean Sibiu, ne-am concentrat atenția pe dezvoltarea infrastructurii. În cadrul programului REGIO am pregătit proiecte de reabilitare a drumurilor județene, în valoare totală de peste 325 milioane lei, dar și pentru investiții în domeniul medical și socio-paliativ, în valoare de peste 42 milioane lei, la care se adaugă proiectele de creștere a calității în domeniul învățământului. Susținem investițiile de modernizare a Centrului de Educație de la Mediaș, pentru care vom asigura inclusiv dotări importante, cu mobilier școlar, tehnică de calcul și echipamente IT, materiale educaționale interactive și jocuri. Sperăm ca astfel vom face mult mai atractiv învățământul pentru elevii cu nevoi specifice din zona de nord a județului”, a declarat doamna Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu.

”Prin pregătirea acestui proiect ne-am dorit să asigurăm cele mai bune condiții pentru desfășurarea fizică, în clase, a cursurilor de la Școala din această zonă, unde sunt mulți cetățeni care trăiesc în condiții oarecum marginalizate. Trebuie să cream facilități pentru accesul la educație, astfel vom deveni și mai incluzivi, iar oamenii de aici, din Ighișu Nou, nu se vor simți dați la o parte din viața comunității. Nu demult am semnat și contractul pentru îmbunătățirea condițiilor urbane în zona centrală a orașului, iar împreună cu contractul pentru modernizarea sistemului de transport, vom folosi aproape 20 milioane euro, din care cea mai mare parte din fonduri europene, pentru dezvoltare locală. Aceste investiții vor deschide calea pentru atragerea de investitori și pentru modernizarea urbei noastre, atât în centru, cât și în cartiere, iar între acestea vom beneficia de un sistem modern de transport, astfel încât să demonstrăm oamenilor că resursele publice pot fi folosite chibzuit, pentru folosul public”, a declarat domnul Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș.

Investițiile în infrastructura educațională locală, contribuie la dezvoltare inclusiv pe plan regional și trebuie să ducă la reducerea inegalităților în ceea ce privește îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor tinerilor din zonă, la fel cum trebuie să promoveze incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și de educație.

”Vorbim aici de două investiții semnificative pentru comunitatea din Mediaș, în infrastructura de învățământ destinată persoanelor cu nevoi speciale. CSEI Mediaș este important la nivel local și contribuie la dezvoltarea și integrarea unor tineri în societate, punându-și amprenta pe evoluția ulterioară a acestora, ceea ce are efecte pozitive asupra comunității în general. De rezultatele proiectului vor beneficia și familiile copiilor, care vor ști că în acest Centru se vor oferi servicii de educație performante și consiliere optimă, deoarece va fi amenajat cu spații potrivite pentru fiecare specialitate, o posibilitate de recuperare și integrare mult mai eficientă, ce va fi completată de relațiile interumane. Pe de altă parte, reabilitarea școlii din Ighișu Nou este primul proiect contractat în Regiunea noastră pe Axa prioritară privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. Sperăm ca, prin acest instrument, administrația publică de la nivel local să beneficieze de o îmbunătățire a experienței de a pregăti proiecte prin care să integreze comunitățile marginalizate în viața publică și să ofere sprijin real tuturor persoanelor ce au nevoie de asistență. Aceste investiții, corelate cu toate proiectele vor dovedi oamenilor că ne preocupăm cu toți să atragem cele mai bune surse care duc la creșterea calității vieții, chiar și la periferia unor centre urbane”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Mai multe detalii privind cele două proiecte pot fi regăsite în Fișele tehnice atașate acestui material de presă.