EURÓPAI BERUHÁZÁSOK SZOCIÁLIS TÉREN A KÖZPONTI RÉGIÓBAN

A 2014-2020-as REGIO Regionális Operatív Program – amelynek irányítását a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség látja el a Központi Fejlesztési Régióban – a polgárok életminőségének növelését elősegítő számos projekt támogatását biztosítja a társadalom érzékeny szakterületein Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyében. 222 projekt összértékét jelentő több mint 455 millió eurót fordítanak 140 óvoda, iskola, középiskola és egyetem korszerűsítésére, továbbá ebből az összegből rehabilitálnak 47 egészségügyi egységet, mindehhez pedig hozzáadódik 25 szociális és integrált közösség központ szociális ellátásának fejlesztése is.

„A program három prioritási tengelye, ugyanakkor két további tengelyhez tartozó két, pontszerűen meghatározott tevékenység révén is vissza nem térítendő európai alapokat hívnak le, ezek pedig a szociális-gazdasági élet legjelentősebb szektorait támogatják. Az utóbbi két év rámutatott arra, mennyire fontos helyet tölt be mindennapi életünkben az egészségügy és az oktatás. Az európai források hiányában a szakterület állami beruházásai késnének vagy meg sem valósulnának. A regionális tapasztalat pedig azt bizonyítja, hogy ezeknek a területeknek jelentős hatásuk van a nyilvánosságra. A 2007-2013-as időszakban a szociális szakterülethez kapcsolódó több mint 100 projektet bonyolítottunk le, ezek összértéke pedig meghaladta a 80 millió eurót. Mindent egybevetve, 2007-től mostanáig több mint 50.000 iskolás és egyetemista, illetve több mint 200.000, különböző betegségekben szenvedő polgár, hasonlóképp 10.000 szociális támogatásra szoruló kedvezményezettje van az általunk 14 év alatt megvalósított projektek eredményeinek. És a jövőben további beruházásokat is biztosítunk, mind a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Program – amelyet regionális szinten közvetlenül irányítunk – mind pedig az országos helyreállítási terv (PNRR) három komponense révén, amelynek gyakorlatba ültetésére, – éppen a regionális és helyi szereplőkkel való hatékony együttműködésnek köszönhetően –megbízatást kaptunk”, jelentette ki Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Gyakorlatilag, a 2014-2020-as ROP 8-as számú tengelye által a helyi közigazgatási intézmények, a köz- és magánjogi szociális szolgáltatók, de az Egészségügyi Minisztérium is (a sürgősségi kórházaknak szánt komponens esetében) kapott forrásokat egészségügyi és szociális infrastruktúrába való beruházásokra. Ezek a beruházások hozzájárulnak az egészségügyi és szociális rendszer országos, regionális és helyi szintű fejlesztéséhez, csökkentik a lakosság egészségügyi helyzetére vonatkozó egyenlőtlenségeket, és támogatják a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját is. Mindez javítja a szociális, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint az intézményi szolgáltatásokról a helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokra való átállást. A Központi Régióban az említett tengely alapjaira 60 projektet írtak alá, amelyeknek összértéke meghaladja a 125 millió eurót, ebből 33 egészségügyi egységet korszerűsítenek, illetve 27 nappali szociális központot fejlesztenek.

Az említett beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódnak a 9-es prioritási tengely alapjaiból támogatottak, amelyek révén a helyi hatóságok és intézmények, a helyi üzleti szféra, a civil társadalom, illetve a befektetésekre kijelölt marginalizált városi térségek képviselői alkotta helyi akciócsoportok (GAL) számára lehetőség nyílt nemcsak egy projekttípus finanszírozására, hanem változatos beruházási célzatú és irányultságú projektcsomag beavatkozásainak támogatására, de amelyek a marginalizált városi térségeknek vagy hátrányos helyzetű mikroközösségeknek szólnak a 20.000 lakos feletti városi területeken. Régiónk megyéiben 11 ilyen projektet támogatnak, ezek összértéke pedig 15 millió eurót meghaladó összeg, amely által több mint 6.000 embernek lesz része jobb életkörülményekben a különböző közösségekben.

Nem utolsósorban említenünk kell itt a 10-es prioritási tengelyt, amelyen keresztül a területi-közigazgatási egységek és az állami felsőoktatási intézmények beruházásokat eszközölnek a kompetencia megszerzését és az élethosszig tartó tanulást szolgáló oktatási, képzési és szakoktatási infrastruktúrába. Ez a tengely volt a legnépszerűbb a helyi közigazgatás és az egyetemi közeg szintjén, hiszen összesen 132 támogatási kérelmet nyújtottak be, amelyből 109 projektet le is szerződtek, ezek összeértéke pedig több mint 170 millió euró. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 2 éven belül több mint 25.000 iskolás és egyetemista részesül majd sokkal jobb tanulási feltételekben, modern tantermekben, amelyeket a legkorszerűbb eszközökkel szereltek fel.

Ezekhez a támogatási alapokhoz hozzáadódnak a 3-as prioritási tengelyből eszközölt, az iskolák és kórházak hőrehabilitációjára fordított összegek, továbbá a 4-es prioritási tengelynek a megyeszékhelyek óvodaépítésére és tanintézmény-korszerűsítésre szánt alapjai. Az említett kapcsolódó területeken összességében 11 óvodáról, 41 általános és középiskoláról, továbbá 15 egészségügyi egységről beszélünk, ahol több mint 55 millió eurót fordítanak fejlesztésre.

A REGIO program különböző tengelyinek keretében leszerződött projektekről további részletek találhatók a www.regio-adrcentru.ro honlapon, a kérelmezőket és kedvezményezettek tájékoztató résznek a 2014-2020-as ROP-projektek helyzetét bemutató alszekciójában.

A Központi Régió valamennyi polgárát támogatásunkról és odaadó munkánkról biztosítjuk az
egészséges, képzett és felelősségteljes közösségek létrejötte érdekében. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Versiunea în limba română: http://regio-adrcentru.ro/investitii-europ-regiunea-centru/