A fost publicat Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027, modificat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

A fost publicat Ghidul revizuit în Monitorul Oficial Partea I nr. 1041 și 1041 bis din 16.11.2023,. Ghidul a fost aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”.

Ghidul asigură utilizarea corectă a elementelor de identitate vizuală și stabilește regulile generale de identitate vizuală care trebuie respectate în perioada de programare 2021-2027, prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul (particularizat) specific de utilizare a identității vizuale, responsabilitățile beneficiarilor, ale AM-urilor/organismelor intermediare (OI), precum și responsabilitățile MIPE.

Prevederile ordinului se aplică acelor contracte care se încheie după data publicării prezentului ordin. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.040/2022 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1170 din 7 decembrie 2022.

Modificările propuse țin cont de prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, ulterioare.

Duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, structurile din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritățile de Management, Organismele Intermediare desemnate, aferente perioadei de programare 2021—2027.

Acesta se aplică componentelor de finanțare derulate de către ADR Centru în cadrul programului Tranziție Justă, Programul Sănătate și alte aplicații de finanțare derulate prin MIPE.

Manual de Identitate Vizuală din cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 urmează a fi actualizat, conform cerințelor minime precizate în GIV, alături de specificațiile cuprinse în Ghidurile solicitantului și anexe, precum și în Manualul Beneficiarului. Versiunea actualizată și aprobată de Directorul General al ADR Centru, va fi publicată pe site-ul dedicat programului, www.regiocentru.ro, în  Secțiunea Implementare Program, Identitate Vizuală.