Ghidul de acces la date destinat Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), împreună cu partenerii proiectului European IEE Data4Action, au elaborat Ghidul de Acces la Date destinat Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED).

Acest Ghid, atașat prezentului material, conține informații despre schimburile de date energetice în context european și despre cadrul legislativ național în domeniul schimburilor de date energetice. În document sunt descrise câteva ”provocări” în cazul schimburilor de date energetice și modul de pregătire și derulare a Parteneriate de colaborare pentru schimburile de date energetice, fiind prezentate Observatoarele Regionale de energie și emisii de GES, dar și câțiva factori de succes pentru întocmirea unor Planuri de Acțiune pentru Energie Durabilă eficiente.

Aceste informații sunt complementare informațiilor publicate de ADR Centru despre Prioritatea de investiții 3.1.B, pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, care a fost lansată la nivel național în data de 27.12.2016, iar depunerea de proiecte va fi posibilă începând cu data de 28.02.2017, ora 10:00, exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Alocarea prezentului apel de proiecte pentru Regiunea Centru este de 40,13 milioane euro, iar pentru un proiect valoarea finanțării nerambursabile acordate poate fi minimum 100.000 euro și maxim de 25 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro al lunii Decembrie-2016, de 4,5172 lei/euro.

ADR Centru furnizează informațiile necesare potenţialilor beneficiari ai Priorității de Investiții 3.1.B din cadrul POR 2014-2020, privind îmbunătățirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, pe baza modelelor europene de valorificare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie, furnizate de ALEA. Evoluția politicilor din domeniul bioenergiei și elaborarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă sunt alte elemente din cadrul PAED descrise în cuprinsul acestui Ghid.

Ghidul de Acces la Date destinat Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă, poate fi descărcat din sec’iunea Documente.