Ghidul solicitantului pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a fost supus consultării publice