Guvernul a aprobat normele metodologice pentru gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020