Gyulafehérvár, Sepsiszentgyörgy, Nagyszeben és Brassó küldte a legjobb csapatokat a Központi Régió oktatási témájú vitájára

A Központ Régió több mint 50 diákja és felkészítőtanáraik vettek részt a Központi Régió EUROPE DIRECT központja, illetve a keretet biztosító házigazda intézmény, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által az oktatás digitalizálásáról szervezett vitán, amelyet az Agora Debate civil szervezettel és a régió megyei tanfelügyelőségeivel partnerségben bonyolítottak le. A visszajelzések alapján – bár a résztvevők 58%-a egyértelműen a hagyományos oktatási forma mellett érvelt – a diákok 32%-a vélte úgy, hogy a tanítás hibrid formáját is megfelelőnek találja, azonban ehhez alaposabban felkészült humánerőforrásra, nyitottabb diákokra, jobban együttműködő szülőkre, és megfelelő infrastruktúrára is szükség van, illetve az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására, függetlenül a diákok társadalmi-gazdasági hátterétől.  

A vitára való benevezés már 2021 júniusában elkezdődött és szeptemberig tartott. Eredetileg 18 csapat jelentkezett a versenyre, azonban különböző, főként egészségügyi okok miatt végül a régió 13 középiskolás csapatából álló mezőnye alakult ki. 2021. október 16-án a résztvevő diákok két vitakörben elemezték a Központi Régió EUROPE DIRECT központja és partnerei által javasolt témákat: „kell-e a hazai oktatásnak a tanítás digitalizálására összpontosítania”, „be kell-e vezetni kötelező jelleggel már az elemi oktatástól, de a tanítás teljes időtartamára, a technológiai és digitalizálási képzést”. A benevezett 4 egyetemi csapat a vitaverseny következő napján, 2021. október 17-én érvelt amellett vagy az ellen, hogy ”az egyetemeknek fel kell-e kínálniuk valamennyi sikeresen felvételiző diákjuknak azt, hogy tanulmányaik elméleti részét egészében e-learning formájában, gyakorlati/labor részét pedig fizikai részvétellel vagy hibrid formában végezhessék”. Az Agora Debate szervezet által javasolt zsűritagok értékelték ki a vitán elhangzott érveket, az érvelés bemutatására használt stratégiákat, ezek megalapozott voltát és a szónoki teljesítményt, ugyanakkor megállapították az elért pontszámot és ennek alapján nevesítették a viták nyerteseit.

„Az általunk javasolt tevékenység a világjárvány kontextusában jött létre, hiszen ez arra kényszerítette az oktatási rendszert, hogy az online felületre térjen át, így a tanulóknak, diákoknak, tanároknak alkalmazkodniuk kellett ehhez az online közeghez a tanulási és tanítási struktúra tekintetében is. Amint azt az Európai Bizottság is bejelentette 2019-ben: az európai tendencia a tagállamoknak a digitális korszakra való felkészítse, beleértve az oktatás digitalizálását, de ez nem jelenti feltétlenül azt is, hogy minden tanfolyam online formájú lesz, hanem inkább azt, hogy szükségessé válik a digitális technológiák használatára vonatkozó készségek fejlesztése, amely különböző oktatási forrásokat és az online hozzáférésre alkalmas felületeket igényel, ideértve az oktatáshoz szükséges infrastruktúra megfelelő technikai felszerelésének beszerzését. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség révén a régió szintjén több mint 145 millió euró értékű vissza nem térítendő európai forrást fektetünk be oktatási létesítmények korszerűsítésébe, laboratóriumokba, az oktatási intézmények digitális berendezéseibe és bútorzatába. Nagyra értékeltem a résztvevők szenvedélyét, amellyel igyekeztek felkészülni a megadott témákra. Az Európai Bizottság romániai képviselete is támogatott minket ezekben a tevékenységekben, és elismerését tolmácsolja a résztvevőknek azért, hogy hozzájárultak a digitalizálás fogalmának megértéséhez, bekapcsolódtak az erről szóló vitába. Vincze Lóránt EP-képviselő, aki Brüsszelben találkozik majd a nyertesekkel, nagyra értékelte hozzáállásunkat és a fiatalok önfejlesztési igyekezetet is. A továbbiakban is érveket szolgáltatunk majd az ifjaknak arra, hogy részt vegyenek a Europe Direct rendezvényein és tevékenységein, tolmácsolni fogjuk nekik az európai értékeket, eszméket és forrásokat is nyújtunk ötleteik megvalósításához” – nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az egésznapos vitasorozatot követően, a 4 bíróból álló zsűri, amely kiértékelte az érvelő és ellenérvelő középiskolás csapatokat, úgy vélte, hogy a legjobb csapatok a következők: a nagyszebeni Octavian Goga Főgimnázium Goga 3 nevű csapata, amely harmadik helyezést ért el, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium CNMV SG nevű csapata a maga második helyezésével, míg első a brassói Andrei Șaguna Főgimnázium Opinionaters nevű csapata lett.  Az egyetemisták vitáját a gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetem nyerte. A középiskolásokból és egyetemistákból, illetve felkészítőtanáraikból álló négy csapat a következő időszakban brüsszeli látogatáson vesz részt a Központi Régió EUROPE DIRECT központja és a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerevezésében. A vitatevékenységnek köszönhetően a következőkre vonatkoznak majd azok a főbb gondolatok, amelyekkel a nyertesek Brüsszelbe utaznak, hogy bemutassák ezeket az Európai Bizottságnak: a komoly és hosszú távú tanárképzés szükségessége, az oktatási források biztosításának fontossága, infrastruktúra, virtuális könyvtárak, érdekesebb órák, interaktív alkalmazások, mindenki számára elérhető internet, több oktatásra és tervezésre vonatkozó képzés, interaktív tesztek (pl. kahoot), a tananyagnak az online oktatási rendszerhez való hozzáigazítása, példákat szolgáltató e-learning oldalak és országos szintű egységes adatbázis.

A tevékenység kontextusa:

A fiatalok ehhez hasonló tevékenységekbe való bevonásának ösztönzésére, elemző gondolkodásuk fejlesztésének elősegítésére, és azért, hogy ők jobban felkészülhessenek a jövő kihívásaira, a Központi Régió EUROPE DIRECT központja digitalizációról szóló vitaverseny megszervezését javasolta, amely illeszkedik az Európai Bizottság A digitális korszakra felkészült Európa című prioritásához. A #DigitalEU vitákba benevezett csapatok a hagyományos oktatási rendszerről az online rendszerre való áttérésre, az ebben felmerülő kihívásokra, a kedvező gyakorlati példákra és az online oktatási rendszer hazai fejlesztésére vonatkozó javaslatokra összpontosítottak.

Benevezett csapatok:

A középiskolás vitázók csapatai a következők voltak:  IMPACT – a Hans Mattis Teutsch Képzőművészeti Szakközépiskola csapata, MIDAS-DEBATE – az Andrei Mureșanu Líceum csapata, GOGA 3 – a nagyszebeni Octavian Goga Főgimnázium csapata, OPINIONATERS – a brassói Andrei Șaguna Főgimnázium csapata, GHIBU – a nagyszebeni Onisifor Ghibu Elméleti Líceum csapata, DEBATE UNITED – a brassói Unirea Főgimnázium csapata, PARLEY PATROL – a brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata, ECODEBATE – a gyulafehérvári Dionisie Pop Marțian Gazdasági Líceum csapata, OCTALKS – a maroshévízi O.C. Tăslăuanu Elméleti Líceum csapata,  CNMVSG – a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium csapata, BRÂNCUȘI – a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuși Technológiai Szakközépiskola csapata, LUCKY CHARMS –a bodzafordulói Mircea Eliade Elméleti Líceum csapata, illetve AGREE TO DISAGREE – a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Középiskola csapata.

A résztvevő egyetemista csapatok közül kettő a kolozsvári Műszaki Egyetem Ipari Mérnöki Kara gyulafehérvári kihelyezett tagozatának képviseletében vett részt, egy csapat a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemet képviselte, míg a negyedik a gyulafehérvári 1918. december 1-je Egyetemet.

A viták megszervezésében alkalmazott módszerek: 

A vitán városi és vidéki környezetben élő középiskolások, valamint a Központi Régióban lévő egyetemek hallgatói vehettek részt. A benevezés a felkészítőtanár feladata volt. Középiskolások esetében: a viták formátuma World Schools volt – 6 perces beszédekkel. A résztvevő csapatok 3 tanulóból és egy felkészítőtanárból álltak. A legjobb 3 csapat és felkészítőtanáraik brüsszeli tanulmányúton vesznek részt. Egyetemisták esetében: a viták formátuma a British Parliamentary volt – 7 perces beszédekkel. A résztvevő csapatok 2 diákból és felkészítőtanárból álltak, a legjobb csapat a győztes középiskolás csapatokkal együtt vesz részt a brüsszeli tanulmányi látogatáson. A választott elbírálási módszer az akadémiai vitaközösségben elismert feltételek és mérce szerint zajlott, a World Schools és British Parliamentary keretei között.