Importantă întâlnire de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru în județul Harghita

Prima reuniune efectivă a membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru are loc abia acum, la jumătatea anului, din cauza contextul pandemic actual. Prima reuniune de lucru a membrilor CDR Centru – aferentă trimestrului I – s-a derulat prin procedură scrisă, reprezentanții celor șase județe întâl-nindu-se abia acum, la Miercurea Ciuc, pentru a discuta despre stadiul implementării principalului program de finanțare derulat la nivel regional, precum și alte informații relevante privind procesul de dezvoltare regi-onală. Astfel, în 15 iulie 2020, începând cu ora 11, va avea loc la Castelul Mikó din municipiul reședință al județului Harghita, cea de-a doua ședință trimestrială a forului decizional al Regiunii Centru. La această reu-niunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru vor participa președinții celor șase consilii județene, alături de primarii municipiilor reședință de județ și edilii nominalizați să reprezinte orașele și comunele pentru fiecare județ din regiune.

”Organizăm această întâlnire de lucru, pentru prima dată în curtea interioară a unui obiectiv modernizat cu fonduri de la Ministerul Culturii și vom avea un număr maxim de 40 participanți, pentru a ne con-forma integral reglementărilor legale în vigoare privind distanțarea persoanelor care participă la astfel de evenimente. Importanța organizării reuniunii nemijlocite cu membrii CDR Centru reiese din modificările aduse în primele 6 luni ale acestui an procesului de implementare a Programului Regio 2014-2020, care sunt în concordanță cu activitatea ADR Centru în domeniul digitalizării procedurilor proprii, aspecte care au generat modificarea acțiunilor deja aprobate și utilizarea unor noi instrumente de comunicare. Pe parcursul întâlnirii, forul decizional al Regiunii Centru va discuta pe tema priorităților viitorului Program Operațional Regional, pentru perioada 2021-2027, precum și despre măsurile propuse în aceste șase luni de către Guvernul României, pentru îmbunătățirea climatului socio-economic și dezvolta-rea regiunilor țării”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ordinea de zi a ședinței de miercuri include o analiză a stadiului POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, fiind subliniate în special problemele de care se lovesc beneficiarii în derularea proiectelor contractate, detalii privind decontarea cheltuielilor și alte aspecte importante pentru a intensifica gradul de absorbție la nivel regional. Stadiul pregătirii Planului de Dezvoltare Regional 2021-2027 și activitățile realizate în cadru partenerial reprezintă cel de-al doilea punct de pe Ordinea de zi, fiind urmat de discuții pe tema procesului de programare al fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Modificarea Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, datorată modificării procedurilor de lucru interne vor fi supuse aprobării CDR Centru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor specifice de selecție a fișelor de proiecte ce rezultă ca urmare a implementării OUG 88/2020 și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, va fi suspus dezbaterii și aprobării membrilor prezenți. Aprobarea listei proiectelor de infrastructură de transport prioritare pentru finanțare din POR 2021-2027 și a Acordului Specific de acordare grant pentru organizarea evenimentelor pe tema Politicii de Coeziune, sunt alte puncte prevăzute pe agenda întâlnirii și care vor fi supuse spre aprobare membrilor CDR Centru.

Analiza conținutului Fondului de Tranziție Echitabilă, precum și prorogarea sau modificarea acțiunilor Europe Direct Regiunea Centru pentru anul 2020, în prisma restricțiilor COVID-19, sunt de asemenea, inserate pe lista de discuții a întâlnirii. Ședința de lucru se va încheia cu prezentarea procesului de implementare a proiectelor regionale în care ADR Centru este partener, respectiv MIRHRIS – Mobilising Institutional Reforms in the HEALTH Research and Innovation Systems (Mobilizarea reformelor instituționale în sistemele de cercetare și inovare în domeniul sănătății), DIVINNO – Diversity in Innovation: Promoting gender diversity in STEM and Innovation (Diversitate în Inovare: Promovarea diversității de gen în domeniile STEM și Inovare) și D-Care Labs – Developing Labs to Facilitate Home Care Innovation and Entrepreneurship in the Danube Region (Dezvoltarea de Laboratoare pentru Facilitatea Inovării și Antreprenoriatului în Serviciile de Îngrijire la Domiciliu în Regiunea Dunării).

Materialele pentru această ședință se regăsesc pe pagina www.adrcentru.ro, secțiunea ”Despre noi”.