In atentia potetialilor solicitanti de finantare in cadrul DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Programului Operational Regiona

Pentru a evita eventualele confuzii sau interpretari eronate cu privire la activitatii eligibile in cadrul domeniului de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, a transmis în data de 14 aprilie 2008, o nota de clarificare privind aceste aspecte.

In vederea clarificarii unor aspecte legate de implementarea activitatii eligibile in cadrul domeniului de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”, va informam ca, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de modernizarea spatiilor de productie, vor include pe langa tipurile de lucrari mentionate la Art.3 din lege, si categoriile de lucrari exceptate de la obligatia obtinerii autorizatiei de construire, respectiv cele prevazute la Art.11 din aceeasi lege.