Încep sesiunile de instruire în Regiunea Centru pentru autorități publice locale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG, organizează o serie de sesiuni de instruire și formare pentru personalul din administrația publică locală din zona urbană a Regiunii Centru, în perioada mai – iulie 2022. Cursurile vizează îmbunătățirea capacității de a elabora și implementa proiecte cu finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect.

Având peste 20 de ani de experiență în managementul proiectelor cu finanțare europeană, ROREG și ADR Centru, își doresc să vină în întâmpinarea nevoilor de competențe identificate de autoritățile publice de-a lungul anilor și să formeze resurse umane care pot asigura gestionarea proiectelor complexe. Sesiunile de instruire sunt concepute pentru a aprofunda un nivel de cunoștințe medii spre nivelul avansat. Acestea vor avea două componente, una practică și una teoretică, iar fiecare curs va conține aproximativ 1/3 activități de tip practic, care presupune implicarea activă a participanților (crearea și testarea de exemple bazate pe noțiunile teoretice prezentate și accesul la resursele material corespunzătoare în timpul desfășurării sesiunii de instruire). Lectorii, împreună cu participanții la sesiunile de instruire și formare din primăriile de municipii și orașe, precum și consiliile județene din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, prin dezbateri și discuții vor identifica problemele întâmpinate în cadrul activității de implementare a proiectelor și vor veni cu soluții și sugestii pentru îmbunătățirea activității cursanților.

 „Suntem în perioada în care realizăm tranziția de la sistemul de management al investițiilor alocate pentru dezvoltare în perioada 2014-2020, către procesul de dezvoltare regională pe care îl vom coordona în calitate de Autoritate de Management, prin Programul Operațional Regional 2021-2027. În cadrul acestui proiect, Asociația ROREG și ADR Centru organizează conferințe regionale, sesiuni de instruire, schimburi de experiență și ateliere de lucru regionale. Participanții în proiect, personalul din cadrul autorităților publice locale, vor dobândi competențe legate de etape importante din viața unui proiect, pornind de la planificarea strategică, managementul de proiect, la atât de problematicele achiziții publice și elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Ne dorim ca aceste competențe dobândite să fie utilizate pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul perioadei 2014-2020 și pentru o cât mai bună pregătire a perioadei  2021-2027,” a declarat domnul Simion Crețu, director General ADR Centru.

Informații background:

Pentru perioada 2021-2027, localitățile urbane și consiliile județene din regiune vor avea posibilitatea de a accesa sume importante din fonduri europene disponibile prin Programele Operaționale sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Formarea este asigurată de o echipă de lectori autorizați, cu experiență în domeniu. Fiecare sesiune de instruire se va desfășura pe parcursul a 5 zile, câte 8 ore pe zi, numărul maxim de cursanți pentru fiecare sesiune fiind de 25 de persoane. În urma desfășurării sesiunilor de instruire, participanții vor avea posibilitatea să susțină un examen în vederea obținerii certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Instruirile vizează exclusiv personalul implicat în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană din cadrul orașelor, municipiilor și consiliilor județene și se vor defășura on-line, după următorul calendar:

  • Documentații tehnico – economice, în perioada 23 – 27 Mai 2022

Se vor aborda: elaborarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare DALI/SF/PT(după caz), verificarea documentației tehnico-economice aferentă proiectului, obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire, documente de proprietate.

  • Achiziții publice, în perioada 14 – 16 Iunie 2022

Se vor aborda teme ca: legislație achiziții, managementul contractului de achiziții, plan de achiziții, derulare procedura de atribuire.

  • Management de proiect: în perioada 20 – 24 Iunie 2022

Acesta care cuprinde: ciclul de viață al unui proiect, elaborare cerere de finanțare, buget proiect, urmărirea implementării proiectelor.

  • Planificare strategică: în perioada 27 iunie –  1 Iulie 2022

Întâlnirile vizează: elaborarea și implementarea strategiilor integrate de dezvoltare, principiul parteneriatului în elaborarea strategiilor locale, etape principale de accesare a fondurilor europene. Nu se susține examen, se oferă diplomă de participare.

Sesiunile de instruire fac parte din activitățile propuse în cadrul proiectului Asociației ROREG ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, finanțat în cadrul POAT 2014-2020.