Informații privind modul de transmitere de către beneficiarii de finanțare POR 2014-2020 a contestațiilor către AMPOR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a transmis Organismelor Intermediare o adresă privind modalitatea de transmitere a contestațiilor beneficiarilor către AMPOR. In situația în care beneficiarii transmit contestațiile împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise în procesul de implementare a proiectelor, prin intermediul Modului comunicare, este recomandat ca aceștia să transmită și un […]

Vezi articol integral pe : Informații privind modul de transmitere de către beneficiarii de finanțare POR 2014-2020 a contestațiilor către AMPOR