Instructiune Calendar depuneri cereri de rambursare și de plată pentru închiderea POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 206/24.10.2023.

Instrucțiunea 206/24.10.2023 a fost emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 si prevede calendarul depunerilor Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata  in cadrul POR 2014-2020 tinand cont de prevederile OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020

  • Termenul limita pana la care beneficiarii pot depune la Organismele lntermediare Cereri de plata este 13 noiembrie 2023.
  • Termenul limita pe care  Organismele lntermediare le au la dispozitie  pentru transmiterea  la AM POR a cererilor de plata este 29 noiembrie 2023.
  • Termenul limita pana la care beneficiarii pot depune la Organismele lntermediare cererile de rambursare finale este 29 februarie 2024
  • Termenul limita pana la care Organismele lntermediare  vor  transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plata si a cererilor de rambursare finale este 15 aprilie 2024
  • Termenul limita pana la care Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional va efectua plata cheltuielor eligibile solicitate prin cereri de rambursare catre beneficiari este 31 mai 2024 .

Instrucțiunea intra in vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.