Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare

In data de 9 martie 2009 s-a primit de la AMPOR „Instructiunea catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare” care include cateva clarificari privind modul de fundamentare a documentatiei tehnico/economice si a bugetului proiectului.