Instructiune catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru contractare