Instrucțiune privind acțiunile AM și OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 207/31.10.2023 privind modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020! Aceasta se referă la modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027 și la modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale. Instrucțiunea 207/31.10.2023 emisă de AMPOR 2014-2020 vizează acțiunile care vor fi realizate de AM și OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, după cum urmează:

  • modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul etapizării acestora în perioada de programare 2021-2027.
  • modificarea contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale.

Instrucțiunea intra in vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.