Instrucţiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finanţare depuse in cadrul apelului 2.1A-Microîntreprinderi