Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate/ documentatiilor tehnice de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare