Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR. Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, prevede modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020. Beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020, […]

Vezi articol integral pe : Instrucțiunea 162/09.07.2020 a AM POR, privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prim My SMIS – Modulul Implementare si a documentelor justificative aferente acestora de catre beneficiarii care aplica prevederile instructiunii 139/2020