Instruire regională în domeniul utilizării energetice a biomasei forestiere desfășurată în cadrul proiectului PromoBio 10-11 octombrie 2013

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) și Institutul de Studii şi Proiectări Energetice Bucureşti (ISPE) au deosebita plăcere de a vă invita să participați la seminarul regional de instruire în domeniul utilizării energetice a biomasei forestiere, organizat în perioada 10 – 11 octombrie 2013 la Brașov.

Seminarul face parte din seria de activități prevăzute în cadrul proiectului ,,Promovarea Inițiativelor Regionale în domeniul Bioenergiei – PromoBio“, co-finanţat din programul Intelligent Energy Europe. PromoBio este coordonat de Institutul de Cercetări Forestiere din Finlanda (METLA), iar alături de ADR Centru și ISPE în proiect sunt partenere și alte organizaţii din Finlanda, Austria, Polonia şi Slovacia. Acest proiect își propune să sprijine inițiativele regionale în domeniul utilizării bioenergiei din trei regiuni țintă din România, Polonia și Slovacia. Puteți găsi informații suplimentare despre proiectul PromoBio accesând website-ul proiectului www.promobio.eu

Una din modalitățile concrete de sprijinire a inițiativelor în domeniul bioenergiei prevăzute prin proiectul PromoBio este oferirea de cursuri de scurtă durată actorilor regionali interesați de dezvoltarea unor proiecte în acest domeniu (autorități publice locale, agenții locale ale energiei, operatori economici în domeniul producerii energiei etc.). Instruirea oferă pe lângă pregătirea teoretică de bază, posibilitatea vizitării unor centrale termice ce funcționează pe bază de biomasă. Cursurile vor fi susținute de cadre didactice cu experiență din cadrul Facultății de Silvicultură a Universității Transilvania Brașov, care anterior au participat la instruiri și schimburi de bune practici în Austria și Finlanda pe tema valorificării energetice a biomasei lemnoase. Participanții vor primi suporturi de curs tipărite și în format electronic.

Seminarul de instruire se va desfășura în sala de de conferințe a hotelului Kolping, situat în Brașov, strada Sándor Petőfi nr. 27. Temele abordate de lectori în prima zi a instruirii vor viza: fluxuri tehnologice în exploatarea lemnului cu destinație energetică, producerea și distribuția biomase forestiere cu destinație energetică, Economia unei afaceri de producere a energiei din lemn. În data de 11 octombrie, participanții la curs vor vizita centrala termică a societății Losan România SRL din Brașov.

Pentru buna desfășurare a evenimentului vă rugăm să completați formularul de înscriere atașat și să-l returnați la una din adresele: marius.duca@adrcentru.ro sau adriana.milandru@ispe.ro. Pentru orice alte informații legate de acest eveniment vă rugăm să vă adresați la ADR Centru, tel. 0258 818616, persoană de contact: Marius Duca sau la ISPE București, tel. 0724222669 sau 0212061002, fax: 0212101255, persoană de contact: Adriana Milandru.

Vă mulţumim pentru interesul dvs. şi vă asteptăm la seminarul de formare PromoBio.