Întâlnire de descoperire antreprenorială pe domeniul Economie sustenabilă – Sfântu Gheorghe, 07.05.2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează, în data de 7 mai 2019, în Municipiul Sfântu Gheorghe, o întâlnire de descoperire antreprenorială care vizează tema „Economie sustenabilă”, Evenimentul este organizat în contextul implementării Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru și a pregătirii pentru revizuirea acestuia în vederea accesării fondurilor europene care vor fi disponibile în perioada 2021-2027 pentru creşterea competitivității IMM-urilor și dezvoltarea capacitaților de cercetare și inovare.

Obiectivele întâlnirii sunt:
• Generarea si dezvoltarea de idei de proiecte inovatoare care pot fi integrate în portofoliul strategiei actuale și finanța-te în cadrul liniilor de finanţare ce urmează a fi deschise în perioada actuală de programare;
• Colectarea de idei, inputuri și informații pentru a fi luate în considerare în procesul de revizuire a strategiei pentru următoarea perioadă de programare;
• Facilitarea interacțiunii și a parteneriatelor între reprezentanții mediului de afaceri, mediului academic, ai entităţilor de inovare și transfer tehnologic, institutelor de cercetare-dezvoltare, administraţiei publice locale și a societății civile.

Evenimentul este sprijinit de către Centrul Comun de Cercetare din cadrul Comisiei Europene, în cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea Specializării Inteligente în România”.

Cei interesați să participe la întâlnire sunt rugați să completeze un formular de înregistrare on-line, disponibil la următorul link: https://forms.gle/KA11r861EqCKtFZD8.