Întâlnire de lucru privind Planul de Dezvoltare al Regiunii CENTRU

Primul modul din cadrul Conferinței Regionale privind implementarea programelor europene în Regiunea Centru – desfășurată la sfârșitul săptămânii precedente la Alba Iulia – a fost reprezentat de reuniunea de lucru în care au fost analizate documentele de planificare la nivel regional. La această ședință a Comitetului Regional de Planificare al Regiunii Centru au participat 40 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile din Regiunea Centru, alături de aproape 100 invitați din cadrul Rețelei regionale a multiplicatorilor de informații europene. Tematica întâlnirii a inclus discuții privind rezultatele atinse prin investițiile derulate în perioada 2014-2020, în concordanță cu direcțiile de dezvoltare prevăzute pentru perioada de finanțare 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP) ”Centru”, a organizat această întâlnire de lucru în cadrul partenerial de la nivel regional, pentru analizarea priorităților regionale  de investiții. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru (PDR Centru), este documentul principal de planificare şi programare elaborat la nivel regional și este asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. PDR Centru este elaborat de ADR Centru în colaborare cu partenerii regionali și cuprinde direcțiile de dezvoltare regionale.

Convocată de ADR Centru, ședința CRP Centru a fost condusă de către domnul Simion Crețu, Director  general ADR Centru și a inclus două importante prezentări ale unor documente de planificare a dezvoltării la nivel regional. Prima prezentare s-a referit la recomandările Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) incluse în Foaia de Parcurs (Roadmap) – elaborată în cadrul proiectului coordonat de Asociația ADR-urilor din România (ROREG) – în vederea îmbunătățirii planificării strategice și a serviciilor suport de inovare. A doua prezentare a vizat rezultatele Studiului privind disparitățile intraregionale la nivelul Regiunii Centru, realizat de ADR Centru pentru fundamentarea viitorului Plan de Dezvoltare al Regiunii Centru (PDR Centru).

”Această reuniune de lucru a reprezentat un foarte bun prilej de a face un bilanț al activității în domeniul implementării fondurilor europene și a concretizării aspectelor incluse în documentele de programare elaborate de ADR Centru. La sfârșitul acestui an se va încheia cel de-al doilea exercițiu financiar după aderarea noastră la Uniunea Europeană. Cele peste 25.000 proiecte cu finanțare europeană implementate la nivel regional în perioada 2007-2022, având o valoare totală peste 14 miliarde euro, au avut o contribuție importantă la dezvoltarea Regiunii Centru, punându-și o amprentă puternică asupra comunităților din cele șase județe ale regiunii.

Pe de altă parte, în cadrul Programului ”Regiunea Centru”, am lansat la nivel regional 12 apeluri de proiecte pentru perioada de finanțare 2021-2027 și avem 20 de proiecte depuse, cu o valoare totală cumulată de aproape 70 milioane euro. În foarte scurt timp va începe sesiunea de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, așa că aceste cifre vor evolua foarte rapid. Noul nostru program regional vine cu priorități referitoare la digitalizarea administrației publice locale și a companiilor, dar și cu resurse pentru sprijinirea activităților inovative ale firmelor și accelerarea transferului tehnologic. Aceste activități vor beneficia de alocări financiare consistente în Programul ,,Regiunea Centru” 2021-2027.

 De aceea, am prezentat membrilor CRP Centru și invitaților la eveniment atât stadiul implementării acestui program regional pe care îl gestionăm în calitate de Autoritate de Management, cât și alte două programe – pentru Sănătate și pentru Tranziție Justă – pe care le vom coordona în Regiunea de Dezvoltare Centru, în calitate de Organism Intermediar. Ținând cont de toate aceste puncte de vedere, activitatea de planificare a dezvoltării este foarte importantă, deoarece pe baza informațiilor din documentele dezbătute acum, vom urmări realizarea raportului de monitorizare a PDR Centru 2021-2027, în anul 2024”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Sesiunea de lucru a CRP Centru a inclus și prezentarea celor trei programe finanțate prin Politica europeană de Coeziune în perioada 2021-2027. Este vorba despre informațiile referitoare la stadiul implementării Programului ”Regiunea Centru”, prin care vor putea fi dezvoltate proiecte în valoare totală cumulată de peste 1,4 miliarde euro. La aceste se vor adăuga și investițiile din cadrul Programului Sănătate și a Programului de Tranziție Justă (derulat la nivelul județului Mureș), care vor însuma un buget de peste 640 milioane euro. Nu în ultimul rând, în cadrul întâlnirii de lucru de la Alba Iulia membrii CRP Centru au discutat despre activitățile prevăzute pentru anul 2024 în Planul de Acțiune pentru PDR Centru 2021-2027.

Informații privind activitatea CRP Centru

Comitetul Regional de Planificare Centru este structura partenerială permanentă care avizează Planul de Dezvoltare Regională, în componența sa fiind reprezentate 43 organizații reprezentative pentru cele 4 sfere ale societății: administrația publică, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă și cu o reprezentare echilibrată din punct de vedere teritorial. CRP Centru are rolul de a aviza următoarele documente de planificare: proiectul PDR Centru care va fi supus aprobării CDR; rapoartele strategice de monitorizare a PDR Centru, care vor fi supuse aprobării CDR, precum și lista indicativă a proiectelor strategice de la nivel regional. Structurile auxiliare ale CRP Centru constau în 6 Grupuri Județene de Lucru și 7 Grupuri Tematice de Lucru, care activează în domeniile infrastructură şi dezvoltare teritorială; dezvoltare urbană durabilă; CDI şi competitivitate economică; mediu, eficiență energetică, resurse de energie regenerabile, schimbări climatice; resurse umane, incluziune socială; turism și patrimoniu cultural, precum și agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

PDR Centru 2021-2027 a fost avizat în septembrie 2022 și aprobat prin Hotărârea Nr. 17/2022  a CDR Centru și este al 5-lea plan regional, dintre  care două au fost elaborate înainte de aderarea României la UE și două au fost elaborate în perioada post-aderare.

Detalii privind Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021–2027 se regăsesc pe www.adrcentru.ro, precum și pe site-ul www.regiocentru.ro, Secțiunea ”Documente de Planificare și Programare 2021-2027”.