Internetul la sate – pentru o Economie Bazata pe Cunoastere

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a dezvoltat o retea rurala de Puncte de Acces Public la Informatie (PAPI) echipate cu internetul de banda larga, in 255 de comune si orase mici distribuite uniform pe tot teritoriul Romaniei. Prin intermediul acestora este facilitat accesul la diferite servicii specializate pentru o populatie de cca. 1,8 milioane de locuitori.

Echipa de proiect ofera o oportunitate de colaborare pentru populatia din mediul rural si mic urban, servicii si informatii de calitate, mai aproape de nevoile lor, mai rapid si mai simplu, prin intermediul acestei retele, care a fost realizata in parteneriat cu primaria din fiecare localitate. Reteaua a fost realizata in cadrul proiectului Economia bazata pe Cunoastere (EBC), finantat de Guvernul Romaniei, printr-un imprumut acordat de Banca Mondiala. Scopul proiectului este de a initia si sustine activitati bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor, in comunitati dezavantajate din punct de vedere al accesului la cunoastere. In fiecare localitate exista persoane calificate (manageri PAPI), rezidente in orasul/comuna respectiva, care pot sprijini activitatea de livrare de informatie specializata. In plus, managerii PAPI beneficiaza de reputatie de lider local, de formator de opinie, care este esentiala in comunicarea directa (in special la nivelul populatiei rurale).

Portalul www.ecomunitate.ro reprezinta platforma comuna a tuturor celor 255 de comunitati EBC si ofera suport gratuit pentru activitati de e-business (crearea de pagini web pentru firme, postarea de liste de produse si servicii, adaugarea de oferte promotionale sau cereri de oferta etc.)
Obiectivele strategice ale proiectului vize
aza:

  • Asigurarea accesului facil la informative,
  • Cresterea gradului de alfabetizare digitala la toate nivelurile de varsta,
  • Promovarea si furnizarea serviciilor locale de guvernare electronic,
  • Stimularea initiativelor de antreprenoriat pentru o dezvoltare locala durabila.

La nivelul fiecarei localitati, proiectul este perceput ca o poarta de intrare pentru activitati ce pot creste nivelul de bunastare al comunitatii.

Lista celor 255 de localitati si alte informatii despre Proiectul EBC si oportunitatile oferite de acesta se gasesc pe portalul www.ecomunitate.ro
 
Pentru orice fel de alt sprijin, pentru toti cei interesati, sta la dispozitie persoana de contact Dorothea Vanau, email dorothea.vanau@mcsi.ro.