Investiții pentru reabilitarea spațiilor verzi din mediul urban cu fonduri nerambursabile REGIO