Ismét lehet pályázni integrált közösségi központok létrehozására

A Regionális Operatív Program Menedzsment Hatósága (AMPOR) ismét meghirdeti pályázati kiírását integrált közösségi központok létrehozására. A hirdetés nem versenyszerű, a projektleadási határidő pedig 2021. november 30., 12:00 óra. Az új pályázati kiírás Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség számára elkülönített keretösszege: 1.429.889.80 euró.

A Regionális Operatív Program Menedzsment Hatósága meghirdeti a ROP/8/8.1/B/2/7 régiók (POR/8/8.1/B/2/7 regiuni) pályázati kiírását a 8-as prioritási tengely Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése elnevezésű prioritáson belül a 8.1-es, elsődleges beruházások kategóriában: Beruházások olyan egészségügyi és szociális infrastruktúrákba, amelyek elősegítik a regionális és helyi fejlődést azáltal hogy csökkentik az egészségügyi állapotra vonatkozó egyenlőtlenségeket, népszerűsítik a társadalmi felzárkózást  a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés által, ugyanakkor támogatják az áttérést az intézményi szolgáltatásokról a közösségiekre, ezen belül is a 8.1-es kiemelt célkitűzés, nevezetesen az Egészségügyi, közösségi és másodlagos szintű szolgáltatásokhoz való hozzáférések növelése a szegényebb és elszigeteltebb térségekben szekción belüli, integrált közösségi központokra vonatkozó B akcióra.

A projektek leadása a MySMIS elektronikus felületen történik 2021. június 11., 12.00 óra, illetve 2021. november 30.,12.00 óra között. A kiírás nem versenyszerű, azonban határidőhöz kötött, továbbá azoknak a pályázóknak szól, akik megtalálhatók az átlagon felül, illetve fokozottan marginalizált közösségek 139-es listáján (a Pályázati útmutató 14-ik függelékében), amely, az integrált közösségi szolgáltatások tekintetében, a „soft” jellegű beavatkozásokra kijelölt közösségeket sorakoztatja fel. A pályázati kiírásra a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség számára elkülönített keretösszege: 1.429.889.80 euró. Egyetlen támogatási kérelemre minimálisan lehívható összeg 10.000 euró, a maximális pedig 100.000 euró.

A román nyelvű ismertető linkje: http://regio-adrcentru.ro/relansarea-apelului-de-proiecte-pentru-centre-comunitare-integrate/