KÉTOLDALÚ TALÁLKOZÓ A KÖZPONTI FEJLESZTÉSI RÉGIÓ PROJEKTJEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SERKENTÉSÉÉRT

Küldetésével összhangban, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség folyamatosan bevonja a régió helyi szereplőit a rendelkezésére bocsátott európai alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap), elsősorban a regionális fejlesztési politikák eszközeként ismert Regionális Operatív Program 2014-2020 végrehajtásának javítása érdekében.

A Központi Ügynökség egyik alapelve folyamatosan konzultálni és bevonni a befolyással rendelkező és döntő pozicióban szerepelő személyeket a REGIO program projekjeinek végrehajtásába, ezért az intézmény vezetője Vincze Loránt európai parlamenti képviselővel, a FUEN elnökével közösen értékelte ki a program végrehajtását. Ez az elemzés elsősorban a jelen időszakot célozza meg, amikor is be kellene fejezni a ROP 2014-2020 keretében szerződtetett pályázatokat.

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma bejelentette, hogy országos szinten számít a lehívott összegek növekedésére a leadott visszatérítési kérelmek nyomán, illetve, hogy egyik program esetében sem áll fenn az alapok elvesztésének kockázata.

„Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a régiók közötti különbségek csökkentésére és a szegényebb térségek felzárkóztatására olyan programok és projektek támogatásával, mint például a regionális- vagy városfejlesztés, a foglalkoztatás és a társadalmi beilleszkedés, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, a kutatás és az innováció, a környezetvédelem és a humanitárius segély. Simion Cretu vezérigazgatóval folytatott megbeszélésünkön arra a következtetésre jutottam, hogy a széleskörű, nyilvános konzultáció és decentralizáció folyamata kulcsfontosságú az európai források felhasználásában. A tanácskozás alkalmat adott arra is, hogy áttekintsük milyen lépéseket tett Románia az európai alapok új programozási időszakának előkészítése érdekében. Véleményem szerint gyorsított tempóra van szükség, illetve az új Regionális Operatív Program alapos előkészítésére, annál is inkább, hogy a programot decentralizálni fogják, figyelembe véve ezúttal a régiók valós igényeit”- jelentette ki Vincze Loránt.

Az európai parlamenti képviselő marosvásárhelyi irodájában tartott megbeszélésen napirenden volt a Központi Régió regionális fejlesztése, valamint az operatív programok végrehajtási ütemének elemzése, de kitértek a főbb regionális programozási és tervdokumentumokra is értékelve a Központi Regionális Terv, illetve a Mesterséges intelligencia regionális stratégiáját (RIS3). Ezen dokumentumok tükrében vetették fel a regionális szintű mobilitás, valamint a régió európai közlekedési hálózathoz való csatlakozását elősegítő, illetve a digitalizációs és környezetvédelemi projektek előkészítésének kérdést, figyelembe véve az alapvető EU-s témaköröket.

„Vincze Loránt európai parlamenti képviselővel folytatott megbeszélésen a fejlesztési projektek helyzetéből indultunk ki, szem előtt tartva, hogy a törvény szerint a 2021-2027 közötti időszakra minden fejlesztési régiónak saját Regionális Operatív Programja lesz, amelyet Európai Regionális Fejlesztési Alapból fognak finanszírozni. Tájékoztattam a képviselőt a Központi Régió programjának kidolgozásáról, és arról is, hogy hamarosan elkészül és nyilvános közvitára bocsájtjuk a dokumentum második verzóját.

A találkozón egyetértettünk e programok népszerűsítésének fontosságáról is, úgy gondoljuk, hogy minden állampolgárnak, potenciális pályázónak ismernie kell azokat a vissza nem térítendő finanszírozási lehetőségeket, amelyekben Románia részesülni fog”- hangsúlyozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Továbbá megegyeztünk abban is, hogy az elsődleges prioritás az olyan regionális intézkedések elfogadása európai források lehívása érdekében, amelyek hozzájárulnak az életminőség javításához, a Központi Régió harmonikus fejlődéséhez, „zöldebb” régióvá válásához, megőrizve azokat az etnikai sokszínűséget, a kulturális hagyományokat és értékeket, amelyek összhangban jelen vannak a hat megyében. Vincze Loránt nagy hangsúlyt fektet a 2021–2027 közötti időszakra tervezett fejlesztési programok és pénzügyi források, így az európai jövőbeli célok széleskörű népszerűsítésére, szerinte nagyon fontos mielőbb megosztani ezeket az információkat a nagyközönséggel.

A beszélgetőpartnerek reményüket fejezték ki, hogy a Központi Régió 2021-2027-es Regionális Operatív Programja mielőbb elkezdődik az Európai Bizottság jóváhagyását követően, kihasználva a jelenlegi finanszírozási időszak sikertörténeteit is.

Versiunea în limba română aici …