Lansare apel de finanțare pentru mediul privat din Regiunea Centru prin Programul Regiunea Centru 2021-2027

Un nou apel de finanțare este lansat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027. Cu un buget de peste 80 milioane euro disponibili, se pot finanța întreprinderile ce depun solicitare de finanțare în cadrul Intervenției 1.4.1. – Investiții tehnologice în IMM-uri. Solicitanții din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, vor avea în vederea ca  cererea de finanțare să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială în active corporale (construire, extindere, dotare cu active corporale) la care se pot adăuga și activități de instruire a angajaților.

Această prioritate este una dintre cele care va avea cea mai bună dinamică de implementare și absorbție. Spun asta pentru că susținerea firmelor private este și va rămâne o prioritate de finanțare pentru noi, iar încă de la începuturile activității noastre știm că mediul de afaceri este foarte interesat de atragerea fondurilor europene nerambursabile.

În sprijinul acestei afirmații vin datele statistice. Dacă în perioada primilor ani de după adera-rea la Uniunea Europeană am finanțat 233 de companii cu mai mult de 82 milioane euro prin POR 2007-2013 și peste 800 de entități de drept privat cu mai mult de 320 milioane euro prin POS CCE 2007-2013, în perioada de programare care se încheie acum, am susținut dezvoltarea a 715 firme mici și mijlocii, cu mai mult de 330 milioane euro. În tot acest timp au fost create în Regiunea Centru peste 10.000 locuri de muncă, fiind menținute în activitate de trei ori mai multe.

Acum, prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, avem alocat un buget total cumulat de aproape 300 milioane euro pentru sprijinirea mediului de afaceri, din care acum lansăm primul apel de proiecte, în valoare de peste 81 milioane euro. Acesta se adresează companiilor care vor să se dezvolte prin investiții în active corporale și necorporale pentru procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor. În acest domeniu există deja o foarte mare cerere iar piața și mediul economic din Regiunea Centru așteaptă actuala sesiune de depunere de proiecte pentru a crește competitivitatea firmelor din județele Alba, Brașov, Covasna, Mureș și Sibiu”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare depuse trebuie să aibă o valoare minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate de 250.000 euro, și o valoare maxima a acesteia de 1.500.000 euro. Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 81.016.706 euro, din care sprijin FEDR  68.864.200 euro și 12.152.506  euro finanțare de la bugetul de stat. Având în vedere faptul că în cadrul prezentului apel de proiecte se aplică o schema de ajutor de stat și de minimis, solicitanții de finanțare vor avea în vedere intensitatea maximă admisă, conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile. Pentru mai multe informații referitoare la activitățile eligibile, Ghidul Solicitantului și alte informații accesați link-ul: https://www.regiocentru.ro/1-4-1-investitii-tehnologice-in-imm-uri/

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile de investiții lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici. Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanța-re. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.