Lansare în consultare a Ghidului specific pentru Obiectivul specific 8.1B– Centre comunitare integrate aferent POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 11.09.2019, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce […]

Vezi articol integral pe : Lansare în consultare a Ghidului specific pentru Obiectivul specific 8.1B– Centre comunitare integrate aferent POR 2014-2020