Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Intervenția 1.3.1 “Trecerea de la idee la piață – sprijin pentru IMM”

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Intervenția 1.3.1 “ Trecerea de la idee la piață – sprijin pentru IMM” din cadrul Priorității 1  ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea 1  ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Acțiunea 1.3 „Întreprinderi inovative pentru o regiune inovativă”, Intervenția 1.3.1 “ Trecerea de la idee la piața – sprijin pentru IMM”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro,  până la data de 22.12.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și de lansare a apelului de proiecte.