Lansare în consultare publică a Ghidului specific “Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3 ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” – Obiectiv specific 2.7 ”Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare”, Acțiunea 3.4 ”Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional – orașe”

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, pâna la data de 04.08.2023

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghi-dului și de lansare a apelului de proiecte.