Metodologie OUG 36 /17 mai 2023 privind închiderea POR 2014-2020

Guvernul României a emis ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 a fost emisa de GUVERNUL ROMÂNIEI

Potrivit prevederilor art. 6, art. 11 și art. 17 din OUG nr. 36/2023 AMPOR a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, metodologii care au fost aprobate prin decizia Comitetului de monitorizare al POR 2014-2020 nr. 155/31.07.2023.