Misiune economică româno-olandeză dedicată biomasei & producției bioenergiei

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la evenimentul de matchmaking organizat în cadrul unei misiuni economice dedicată IMM-urilor cu activitate în domeniul biomasei și producției de bioenergie. Acest eveniment va fi organizat în colaborare cu Ambasada Olandei și se va desfășura în 7 martie 2017 la Hotel Intercontinental București.

Obiectivul acestei misiuni economice este de a prospecta posibilitatea stabilirii unor relaţii economice şi de afaceri între organizații din regiunea Centru şi organizații olandeze, realizarea de schimburi de experiență pe marginea unor exemple de bune practici și însușirea know–how-ului rezultat din implementarea unor proiecte inovatoare în aceste domenii, precum şi găsirea unor modalităţi de cooperare în viitor.

La această misiune economică pot participa atât antreprenori români care au în vedere valorificarea biomasei, producători de energie din surse regenerabile (biomasă/biogaz) sau firme care desfășoară activități conexe acestora, cât și reprezentanți ai altor organizații care doresc să facă transfer de know-how și schimb de experiență în vederea dezvoltării unor proiecte comune.

Informații suplimentare cu privire la firmele participante și agenda evenimentului găsiți în materialele atașate.

Vă rugăm să confirmaţi participarea organizației dvs. la acest eveniment, precum şi opţiunea pentru stabilirea de întâlniri cu firmele olandeze participante prin completarea formularului de înregistrare pe care îl găsiți la adresa https://goo.gl/forms/eTYHTCvX0VlW8OhH3. Termen limită pentru înscriere: 28 februarie 2017.

Pentru informații suplimentare legate de acest eveniment, dar și pentru sprijin în înregistrarea la întâlnirile de afaceri, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Gabriela Țârău, gabriela.tarau@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 466 sau Emil Toma, emil.toma@adrcentru.ro, tel. 0358401276, interior 465.