Modernizarea Sitului Rural  al Comunei Saschiz

Procesul de dezvoltare durabilă a comunităților rurale, prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, continuă să se desfășuare în Regiunea Centru cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Astfel, UAT Comuna Saschiz este beneficiarul celui de-al doilea contract de finanțare semnat pe Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil – prin care se urmărește reamenjarea pieței centrale, aflată  în vecinătatea  ansamblului bisericii fortificate, format din Biserica evanghelică fortificată și incinta cu turnul – clopotniță care reprezintă un obiectiv de interes public. Valoarea totală a proiectului este de 5 milioane de euro, din care suma nerambursabilă solicitată este de 3,5 milioane de euro. [Mai multe detalii …]