Modificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 – 7 decembrie 2016