Modificarea Ghidului specific pentru PI 1.1C – IMM în parteneriat cu ITT a POR 2014-2020